سیدحسین نصر استاد سنت‌گرای فلسفه اسلامی که مدتی نیز مسئولیت دفتر فرح پهلوی را بر عهده داشت، روایت جالبی از این نام‌گذاری‌ها دارد. خاطرات سیدحسین نصر به کوشش حسین دهباشی منتشر شده و این روایت در صفحات ۱۳۸ و۱۳۹ کتاب حکمت و سیاست است.