این مسائل به طور صریح در تازه‌ترین قسمت از برنامه «آنساید» مورد بررسی قرار گرفته است.

آنساید برنامه مشترک اکوایران و ورزش مدیا است.