اردوغان طی سال‌های اخیر علنا وارد گود سیاستگذاری اقتصادی شد و با دخالت و دستور سعی می کرد اقتصاد را باب میل خود هدایت کند. 

حاصل این دخالت تعویض مکرر روسای کل بانک مرکزی بود. جنگ اصلی بر سر نرخ بهره بود که اردوغان با آن به شکل یک دشمن برخورد می‌کرد، این اعمال قدرت اردوغان بر واقعیات اقتصاد موجب شد تا تورم این کشور تا بیش از ۸۰ درصد هم پیش رود. 

البته که در کوتاه مدت اردوغان با قربانی کردن قیمت‌ها، توانست توسعه شرکت‌ها را رقم بزند و تعداد شاغلین را افزایش دهد و برای خود محبوبیت بخرد که احتمالا در انتخابات به کارش آمد. اما این قصه و فرمول به همین سادگی قابل تکرار نیست. 

این قسمت «چراز» نگاه دقیق‌تر به موضوع دارد.