به گزارش اکوایران، اکونومیست در گزارشی به وضعیت و کیفیت خواب در کشورهای مختلف جهان پرداخته و آماری جالب توجه در این زمینه منتشر کرده است.

نسیم بنایی از گزارش اکونومیست درباره خواب می‌گوید.