از این رو سرانه مطالعه برای کشورها اهمیت دارد و برای افزایش آن سیاست‌گذاری‌های مختلفی اعمال می‌شود.

طبق سرانه جهانی مطالعه هند بیشترین ساعات مطالعه را در طول هفته دارد و تایلند و چین نیز در رتبه‌های بعدی جای دارند.