آخرین اخبار توسعه

۱۳:۳۸
در این بُرش ابوالفضل دلاوری استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه‌ طباطبایی توضیح می‌دهد که به گمان او ایران معاصر دو دوره تخاصمی را پشت سر گذاشته است؛ دوره اول تخاصم علیه سنت، دوره دوم تخاصم علیه مدرنیته.
۰۶:۱۴
در این بُرش ابوالفضل دلاوری استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه‌ طباطبایی به پرسشی درباره الهیات ایرانی و نسبت آن با توسعه پاسخ می‌دهد.
۰۱:۱۲:۴۴
چرا چالش های ایران در طول تاریخ به اشکال مختلف تکرار می شود؟ به چه دلیل ایران در ادوار مختلف با مسائلی همچون کیفیت آموزش و‌ زیر ساخت‌ها روبرو بوده است یا رابطه دولت و‌ ملت از یک الگوی سینوسی رنج می برد.
۰۱:۴۷:۴۵
حدود بیست سال پیش در سال 1384 یک نقشه راه بیست ساله برای توسعه یافتن ایران ترسیم شد. پیش‌بینی این برنامه این بود که ایران در سال 1404 زود تر از رقبایی مانند عربستان و ترکیه به توسعه دست پیدا کند. حالا در حالی که 2 سال تا پایان این برنامه زمان باقی مانده ایران نه تنها به توسعه نزدیک نیست، بلکه حتی از رقبای سنتی خود نیز عقب افتاده.
۰۵:۲۹
در این بُرش ابوالفضل دلاوری استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه‌ طباطبایی به این پرسش جواب می‌دهد که اگر سال ۵۷ انقلاب نشده بود توسعه چه سرنوشتی پیدا می‌کرد؟
۰۱:۰۹
در این بُرش ابوالفضل دلاوری استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه‌ طباطبایی دو نکته مهم را مطرح می‌کند. اول تفاوت فرایندی است که کشور کره جنوبی به واسطه آن وارد مسیر توسعه شد و فرایندی که ایران به‌خاطر آن به سمت توسعه حرکت کرد.
۰۳:۵۱
در این بُرش ابوالفضل دلاوری استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه‌ طباطبایی تلاش می‌کند تفاوت ساختاری حاکم بر ساحت قدرت و سیاست در ایران و کشورهای توسعه‌گرای دیگر را توضیح دهد.
۰۴:۲۹
علی امرایی مدیرعامل فولاد سنگان در گفتگو با «اکوایران» در حاشیه نمایشگاه متافو با اشاره به طرح‌های توسعه این شرکت گفت: یکی از طرح های ما احداث بزرگترین کارخانه کنستانتره هماتیتی کشور با ظرفیت 2.5 میلیون تن است.
۰۶:۴۳
امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد خوزستان چندی پیش در گفتگو با «اکوایران» اعلام کرد که فولاد خوزستان در گام چهارم توسعه خود قصد دارد ظرفیتش را به 6 میلیون تن برساند.
۰۲:۳۷
یکی از اصطلاحاتی که قبل از وقوع انقلاب به وجود آمد، اصطلاح مرفهین بی‌درد بود. این اصطلاح نه چندان دقیق باعث شد تا با هر نوع سرمایه‌داری مخالفت شود.