این مشکل برای جامعه ایرانی نیز مطرح است و در این راستا طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس مطرح  و سامانه‌ای برای اطلاع رسانی آن ارائه شد. برای اینکه در جریان جزئیات این سامانه قرار گیرید، ویدئوی بالا را از دست ندهید.