غلامرضا تاجگردون به عنوان یکی از حاضران در این نشست، از این جلسه می‌گوید.

نسخه کامل این گفتگو را در وب سایت اکوایران مشاهده کنید.