آیا این ادعا که گران‌شدن بنزین و گازوئیل و برق و گاز باعث تورم می‌شود، درست است؟

در کوتاه مدت و بلندمدت چه تفاوتهایی وجود دارد؟

در گفتگوی اکوایران با جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه ویرجنیا تک به این سؤالات پرداخته‌ایم.

گفتگوی کامل را در این لینک ببینید.

فایل صوتی گفتگوی کامل را اینجا بشنوید.