آیا این ابزارها می‌توانند به تبانی در بازار منجر شوند؟ آیا تنها راه مقابله با این موضوع پاک کردن صورت مسئله و مسدودسازی است؟

حسین راهداری کارشناس بازارهای مالی در مورد چالش‌های پیش‌روی بازار ارز می‌گوید.

نسخه کامل این گفتگو را در یوتیوب ببینید.