این را گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، این افکارسنجی‌ از دودستگی دیدگاه مردم نسبت به کالابرگ و یارانه نقدی خبر می‌دهد. اما چطور باید آن را تحلیل کرد؟ نرگس ملادرویش، پژوهشگر ارشد اقتصاد رفتاری از هندوستان می‌گوید وقتی تاثیر افزایش قیمت‌ها در پنج دهک جامعه از یارانه نقدی کمتر است، نیمی به بازگشت کالابرگ رای می‌دهند و نیمی دیگر خواهان ماندن یارانه نقدی هستند. او در گفت‌وگو با اکو ایران البته شرایط یک نظرسنجی درست را هم شرح داده است.