به گزارش اکوایران رشد تولید کالاهای مصرفی در شهریور ماه امسال 8 درصد براورد شده، این نرخ در مرداد ماه حدود 9 درصد بوده است. به طور کلی می توان گفت پس از اینکه در دو ماه نخست سال رشد تولید کالاهای مصرفی منفی به ثبت رسید، در ماه های آتی شاهد روند رو به رشدی در این شاخص بوده ایم. رشد تولید کالاهای سرمایه ای نیز پس از آنکه در فروردین امسال به شدت کاهش یافت و به زیر صفر درصد رسید، از اردیبسهت ماه تا شهریور روندی کاملا صعودی داشته به گونه ای که رشد تولدی کالاهای سرمایه ای در پایان تابستان رقم حدود 40 درصد را به ثبت رسانده است، علت اصلی این رخداد را می توان رشد بالای صنعت «ماشین آلات و تجهیزات» در همین بازه زمانی دانست. رشد تولید کالاهای واسطه ای در سال قبل به طور میانگین منفی بوده، رشد این کالاها در فروردین امسال پس از ده ماه مثبت شد و این روند تا شهریور هم ادامه داشته است، البته رشد تولدی کالاهای واسطه ای در شهریور ماه نسبت به خرداد و مرداد ماه کمتر بوده است.

بر اساس گزارش منتشر شده از پژوهشکده پولی و بانکی؛ تولید صنایع را می توان بر اساس ماهیت و کارکرد محصولات به سه گروه کالا های مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای تقسیم کرد. از آنجایی که عوامل اثر گذار بر روی این کالا ها با همدیگر متفاوت است، طبیعی است که روند های متفاوتی داشته باشند. از این رو بررسی تولیدات در این طبقه بندی ها می تواند به درک عوامل مؤثر بر روند تغییرات تولید کمک کنند. نمودار هفت روند رشد تولید کالا های مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای را در دوره های اخیر نشان می دهد. بر اساس این نمودار تولید صنعتی در سال های 1397 و 1398 با کاهش رو به رو شد و بیشترین کاهش تولید در این دوره مربوط به کالاهای نهایی (مصرفی و سرمایه ای) بوده است و تولید کالا های واسطه ای در این دوره کاهش به مراتب کمتری را تجربه کرده است.

 اما از ابتدای سال 1399 وضعیت تغییر کرد. به گونه ای که از اردیبهشت 99 تا انتهای سال 1400 رشد تولید کالا های نهایی اعم از مصرفی و سرمایه ای به دلیل محدودیت های وارداتی بر روی این محصولات (ناشی از تحریم ها و محدودیت ثبت سفارش) و همچنین رشد نرخ ارز (که منجر به ارزان تر شدن کالا های داخلی نسبت به کالا های وارداتی شده است)، در بیشتر دوره ها بیشتر از رشد کالا های واسطه ای بوده است. رشد تولید کالا های مصرفی که از نیمه دوم سال 1399 تا انتهای سال 1400 همواره مثبت بوده در دو ماه ابتدایی سال 1401 منفی شده است. اما در خرداد ماه رشد این نوع محصولات مثبت شده است. همچنین رشد تولید کالاهای واسطه ای در نیمه دوم سال قبل بین منفی 3 تا منفی 1/5 درصد بوده است. شاخص تولید این محصولات در فروردین بعد از 10 ماه به رشد مثبت 4 درصد رسید و در دو ماه اخیر نیز مثبت باقی ماند. رشد کالا های سرمایه ای نیز در ماه های اخیر نوسانات قابل توجه ای داشته است. در اردیبهشت ماه و خرداد ماه با توجه به مثبت بودن رشد بالای تولید در صنعت ماشین آلات و تجهیزات رشد تولید کالا های سرمایه ای نیز مثبت و قابل توجه بوده است.

IMG_8031