به گزارش اکوایران؛ رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ نسبت به ادعای دولت مبنی بر اینکه مجلس درآمد تبصره 14 قانون بودجه امسال را غیرواقعی افزایش داده و اعداد پیش‌بینی شده موهومی است، واکنش نشان داد.

حمیدرضا حاجی بابایی اظهار کرده، دولت در لایحه بودجه درآمد تبصره 14 را 470 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود که پس از بررسی‌های انجام گرفته و به درخواست وزارت نفت حدود 26 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای گازی به این عدد افزوده شد و در بخش هزینه ها نیز این رقم به خود این شرکت اختصاص پیدا کرد بنابراین با حذف این عدد، مجلس در حقیقت درآمد 470 هزار میلیارد تومانی پیشنهادی دولت برای تبصره 14 را به 610 هزار میلیارد تومان رسانده است و این درآمدهای واقعی را 140 هزار میلیارد تومان افزایش داد نه 166 هزار میلیارد تومان. 

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره محل افزایش درآمد پیش‌بینی شده برای تبصره 14 قانون بودجه امسال گفته، پیش‌بینی دولت برای صادرات بنزین اعتباری بالغ بر 186 هزار میلیارد تومان بود که ما آن را به 260 هزار میلیارد تومان رساندیم یعنی حدود 74 هزار میلیارد تومان به عدد پیشنهادی دولت افزودیم؛ در واقع پیش‌بینی ما صادرات 9 میلیارد دلاری بنزین در سال جاری بود که اگر 9 میلیارد را با دلار 30 هزار تومانی محاسبه کنیم حدود 270 هزار میلیارد تومان می‌شود که این عدد حتی حدود 10 هزار میلیارد تومان از پیش‌بینی مجلس نیز بیشتر است.

درآمدهای حاصل از صادرات بنزین محقق شده است

به گفته حاجی بابایی، براساس گزارشات ارائه شده در 6 ماه نخست سال از 9 میلیارد دلار پیش‌بینی شده برای صادرات بنزین حدود 4 میلیارد و 535 میلیون دلار یعنی حدود 102 درصد آن محقق شده، همچنین در 7 ماهه نخست سال نیز تحقق این عدد حدود 5 میلیارد و 19 میلیون دلار بوده است و نشان می دهد که پیش بینی مجلس منطبق بر واقعیت ها بوده و درآمد خوبی در این بخش نصیب دولت شده است. 

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 تصریح کرده که درآمد بند یک تبصره 14 مربوط به فروش سوخت داخلی است که عدد پیشنهادی دولت یعنی 75 هزار میلیارد تومان در مجلس با 2 هزار میلیارد تومان افزایش به 77 هزار میلیارد تومان رسید اما نکته قابل توجه ماجرا اینجاست که براساس گزارشات رسیده این درآمد نیز تاکنون 117 درصد تحقق پیدا کرده است و بنابراین در این بند نیز یک درآمد واقعی برای دولت ایجاد شده است. 

براساس اظهارات حاجی بابایی، درآمد پیش‌بینی شده در بند های «3» و «6» تبصره 14 نیز حدود 179 هزار میلیارد تومان بود که 88 درصد آن تاکنون تحقق پیدا کرده که علت عدم تحقق 100 درصدی این درآمد را باید در نامه دولت در جریان بررسی بودجه جستجو کرد زیرا دولت در آن برهه با ارائه نامه‌ای رسمی، قیمت سوخت پتروشیمی‌ها را کاهش داد و اگر این درخواست دولت نبود ما شاهد تحقق این درآمد نیز بودیم.

درآمد جدول تبصره 14 به صورت 100 درصد محقق خواهد شد

به گفته این نماینده مجلس یازدهم، براساس شاخص های اقتصادی و میزان فعلی تحقق درآمدهای دولت به نظر می رسد درآمد جدول تبصره 14 به صورت 100 درصد محقق خواهد شد، عزیزان سازمان برنامه و بودجه گفتند که درآمد تبصره 14 حدود 470 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود و مجلس درآمد آن را اضافه کرده است؛ توجه کنیم که از 470 هزار میلیارد تومان درآمد پیشنهادی در لایحه دولت، 136 هزار میلیارد تومان خرج شرکت‌ها است بنابراین فقط 334 هزار میلیارد تومان از درآمدی که دولت پیش بینی کرده بود قابل هزینه کرد در سایر سرفصل ها نظیر یارانه ها بود.

حاجی بابایی ادامه داده که وقتی دولت ماهانه حدود 27 هزار میلیارد تومان (سالانه 324 هزار میلیارد تومان) به ازای یارانه 300 هزار و 400 هزار تومانی پرداخت می‌کند و 80 هزار میلیارد تومان نیز برای دارو و 80 هزار میلیارد تومان برای خرید گندم یارانه می پردازد یعنی برای این سه موضوع 484 هزار میلیارد تومان هزینه می کند؛ اکنون این سوال مطرح می‌شود که اگر مجلس با پیشنهاد دولت برای درآمد 334 هزار میلیارد تومانی در این بخش موافقت می کرد؛ دولت چگونه قادر بود کسری بودجه بیش از 140 هزار میلیارد تومانی را در این بخش جبران کند؟ 

او به اضافه شدن درآمد حدود 4 هزار میلیارد تومانی از محل بندهای دیگر اشاره کرده و گفته، با درآمدی که دولت در لایحه بودجه برای تبصره 14 پیش‌بینی کرده بود و هزینه‌هایی که اکنون دولتمردان در حال پرداخت آن هستند، بودجه بیش از 140هزار میلیارد تومان کسری پیدا می‌کرد، باید این سوال پاسخ داده شود که دولت از چه محلی و چگونه می‌توانست این کسری را تامین کند.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 خطاب به سازمان برنامه و بودجه اظهار کرده که ما برای شما منبع مشخص کردیم و شما در حال هزینه آن هستید، باید به این پرسش پاسخ داده شود که موضوعات دیگری مانند کمیته امداد، بهزیستی، درمان و ... دیده شده در تبصره 14 چه می‌شود؟

از مجلس دفاع می کنم

حاجی بابایی طرح این موضوع که درآمد پیش‌بینی شده برای تبصره 14 محقق نمی‌شود و اعداد پیش‌بینی شده موهومی است را توهین به مجلس دانسته و گفته از مجلس دفاع می کنم.

ماجرای ادعای دولت درباره کسری بودجه

سه شنبه هفته گذشته مسعود میرکاظمی در جلسه علنی مجلس برای بررسی تبصره 18 قانون بودجه حضور یافته بود. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه اظهار کرده بود که سال 1400 در تبصره 14 قانون بودجه رقمی معادل 330 هزار میلیارد تومان منابع و مصارف دیده شد که رقمی معادل 32 هزار میلیارد تومان باید برای اشتغال پرداخت می شد، اما زمانی که او سازمان را تحویل گرفته ریالی بابت اشتغال پرداخت نشد و با کسری مواجه بوده است. 

در این جلسه رئیس مجلس در واکنش به صحبت های میرکاظمی بیان کرده بود، زمانی که منابع محقق شده و صد درصد منابع معیشت را پرداخت کرده‌اید، چرا صد درصد سهم اشتغال پرداخت نشده، به جای 32 هزار میلیارد تومان حدود 19 هزار میلیارد تومان پرداخت کردید یعنی 13 هزار میلیارد تومان درآمد قطعی بخش اشتغال به موضوع اشتغال پرداخت نشده است و در تفریغ قانون بودجه وجود دارد که سازمان برنامه و بودجه بدون تخصیص مکلف بود تا 13 هزار میلیارد تومان را در ادامه سال به وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارتخانه‌های مربوط به حوزه اشتغال تخصیص دهد و این اعتبار باید تحقق پیدا می کرد.

قالیباف ادامه داده، این 19 هزار میلیارد تومان به دلیل اینکه در حساب مسدودی قرار می‌گیرد، بانک‌ها نیز دو برابر آن تسهیلات تعیین کردند. در حقیقت سال گذشته در صورت پرداخت 13 هزار میلیارد تومان پرداخت نشده، از این رو اگر این اعتبار نیز بود، دو برابر آن را نیز بانک ها می گذاشتند و حدود 75 هزار میلیارد تومان باید برای اشتغال مردم اختصاص پیدا می‌کرد اما اکنون 46 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

میرکاظمی در بخش های دیگری از صحبت هایش گفته، چگونه می شود بدون اینکه قیمت انرژی تغییر کند یا تولید را افزایش دهیم، رقم 330 هزار میلیارد تومان به 640 هزار میلیارد تومان برسد، آیا واقعاً چنین پیش بینی تحقق می یابد؟ از روز اول مشخص بود که منابع قابل وصول نیست.

او تاکید کرده، وقتی تبصره 14 در بودجه سال گذشته 340 هزار میلیارد تومان درآمد دارد، به هیچ وجه به 640 هزار میلیارد تومان در سال آینده نخواهد رسید. بارها از دوستان خواهش کردیم که منابع و مصارف را به گونه‌‌‌ای ببینید که با 5 الی 10 درصد خطا تحقق یابد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزوده که وقتی 200 هزار میلیارد تومان عدم تحقق بودجه داریم، وقتی مجموعاً تصمیمی گرفته می شود که یارانه با این رقم از محل تبصره 14 پرداخت شود، باید جوانب آن نیز در نظر گرفته شود.

میرکاظمی اظهار کرده که اکنون دولت 28 هزار میلیارد تومان از محل تبصره 14 یارانه پرداخت می کند و اگر این رقم جمع زده شود، می توان محاسبه کرد که آیا برای اشتغال می توان اقدامی انجام داد یا خیر. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه از تحقق 66 درصدی منابع خبر داده و اظهار کرده، 7 ماه از سال گذشته و تا پایان سال هم همین حدود تحقق منابع خواهیم داشت بنابراین تا پایان سال 200 همت عدم تحقق داریم.

قالیباف اظهار کرده که دولت مکلف بود در سال گذشته ۳۲ هزار میلیارد تومان برای اشتغال پرداخت کند اما 13 هزار میلیارد تومان را پرداخت نکرد با وجود این که منابع آن به صورت کامل محقق شده بود حرف ما این است که از هزینه‌های غیرمعیشتی و جاری که می‌توان از آنهاگذشت قانون را اجرا کنید، توقع ما این است که 13 هزار میلیارد تومان دیگر نیز محقق شود.

او با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه درباره اختیارات بودجه ای گفته، امسال این اختیار با 130 هزار میلیارد تومان از بخش عمومی، اموال و جاهای مختلف به علاوه پولی که مجددا به صندوق از طریق تسهیلات پرداختی بازمی‌گردد در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت اما تا این لحظه قِرانی از آن توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت نشده، عملکردها نشان می‌دهد که باید در اختیار صندوق اقتصاد واگذار شود.

قالیباف از دیوان محاسبات درخواست کرد که تا یک ماه آینده آخرین وضعیت اجرای قانون را ارائه کند.

رئیس مجلس تاکید کرده که دولت باید بپذیرد که امسال قانون بودجه را رعایت نکرده است، ما در یارانه ای که دیده شد، 9 میلیارد دلار ارز با همان ارز یارانه 4200 تومانی دادیم و علاوه بر آن، ریال را در نظر گرفتیم، علاوه بر آن، دولت سامانه ETS ارزی را راه اندازی نکرد.