سقوط ارزش ین، منجر به رکوردشکنی تورم در ژاپن شده‌است.
تورم 3.6 درصدی ژاپن شاید برای ما ایرانی‌ها شوخی به نظر آید اما برای مردم این کشور رکوردی قابل تامل است.