به گزارش اکوایران رشد اسمی سود شرکت ها در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به بازه مشابه زمانی سال گذشته 45.4 درصد افزایش داشته، این رقم برای شش ماهه نخست امسال به 20.8 درصد رسیده است. همچنین رشد سود اسمی صنایع در کل سال 1400 حدود 42 درصد بوده، این امر نشان می دهد رشد سود آوری در بهار امسال نسبت به سال گذشته روند صعودی داشته اما این روند برای تابستان تکرار نشد و روند رشد سود اسمی صنایع در نیمه نخست متوقف شده است. در میان صنایع مختلف بالاترین سودآوری اسمی رقم خورده به بخش خودرو سازی و قطعات تعلق دارد، رشد سود اسمی این صنعت در شش ماهه نخست امسال 85 درصد رقم خورده است. این در حالیست که رشد این صنعت در سال گذشته منفی بوده است. همچنین در میان گروه های اصلی صنعت تنها گروهی که رشد منفی را به ثبت رسانده، فلزات اساسی است، رشد سود اسمی این گروه در نیمه نخست امسال منفی 13.2 درصد بوده است.

بر اساس گزارش منتشر شده از پژوهشکده پولی و بانکی بر اساس آمار رشد اسمی سود شرکت ها در شش ماهه و نه ماهه 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 108 و 64 درصد بوده است. اما بر اساس گزارش های دوازده ماه سود اسمی 484 شرکت بورسی در سال گذشته حدود 42/8 درصد بیشتر از سال قبل بوده است. این روند نشان می دهد که اثر جهش های قیمتی بر سود اسمی که در سال 99 نمایان شده و در نیمه اول سال 1400 نیز ادامه داشته، در نیمه دوم همین سال با فروکش کردن نوسانات ارزی کمتر شده است.

روند سود سازی شرکت های بورسی را می توان از طریق تعداد شرکت های زیان ده نیز دنبال کرد. بر اساس اطلاعات جدول 3 در شش ماهه و نه ماهه 1400 به ترتیب 64 و 56 شرکت سود خود را منفی گزارش کردند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 واحد بیشتر بوده است. اما بر اساس گزارش های دوازده ماهه سال گذشته تنها  34 شرکت زیان ده شناسایی میشوند که نسبت به سال قبل یک واحد کمتر شده است لذا بر اساس این شاخص سود آوری شرکت هایی که حاشیه سود پایینی داشته اند در سال 1400 بدتر از سال 99 نبوده است.

برای اینکه مشخص شود رشد سود در کدام صنایع بیشتر بوده است. در بین صنایع مهم مانند سنوات اخیر شرکت های خودرو سازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سود آوری دارند؛ به صورتی که تنها صنعتی هست که جمع سود خالص شرکت های آن منفی می شود. در این صنعت مجموع زیان ایجاد شده در سال مالی1400 حدود 30 درصد بیشتر از سال قبل بوده است. صنعت محصولات شیمیایی و فلزات اساسی که صادرات محور هستند به ترتیب با 53 و 52/3 درصد رشد سود اسمی در همین سال نسبت به سال قبل بیشترین رشد در سود آوری در بین صنایع را داشتند.

به جز صنعت خودرو سازی، تنها صنعتی که رشد اسمی مجموع سود های شرکت های آن نسبت به سال قبل کمتر شده است، صنعت محصولات غذایی است که سود تجمیعی آن ها در سال گذشته حدود 1/4 درصد کمتر از سال قبل بوده است. صنعت محصولات دارویی که در شش ماهه و نه ماهه 1400 رشد اسمی سودش کمتر از تورم بود، در گزارش 12 ماهه وضعیت بهتری پیدا کرد و به رشد بالای 40 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسید. از طرف دیگر صنعت فرآورده های نفتی که در دوره های شش و نه ماه رشد قابل توجه 88 و 66/4 درصدی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل را رقم زده بود در 12 ماهه سال قبلی تنها توانسته 29/3 درصد بیشتر از سال قبل سود بیشتری ایجاد کند.

photo_2022-11-22_13-00-30