احسان خاندوزی درباره دلایل تاخیر در اجرای طرح هم گفته، با توجه به اینکه طرح کالابرگ جمعیت زیادی از کشور را در بر می‌گیرد، دولت می‌بایست از نظر زیرساخت فنی مطمئن می‌شد؛ تغییر مدیریت در وزارت کار در اجرای این پروژه تأخیر انداخت ولی وزارت کار اجرای آزمایشی دیگری را در یکی از استان‌های جنوبی در برنامه دارد. بعد از اجرای آزمایشی، برای اجرا در سراسر کشور اقدام خواهیم کرد. 

هر چند که این طرح از ابتدای سال باید اجرایی میشد اما با وجود اینکه در نهمین ماه سال هستیم هنوز مشخص نیست سرنوشت اجرای طرح و قیمت کالاها بعد از عرضه کالابرگ چه خواهد شد.