رحمت‌الله اکرمی خزانه‌دار کل کشور در مراسم بزرگداشت روز حسابدار، با اشاره به اینکه در خزانه‌داری و وزارت اقتصاد به دنبال تهیه و ارایه ترازنامه دولت هستیم گفت: در ترازنامه دولت هر فرد ایرانی می‌تواند بداند سهمش از درآمدهای دولت چقدر است.
او در ادامه با اشاره به اینکه عدالت اقتصادی به معنای مراعات عادلانه و اقتصادی مردم است، توضیح داد: هر زمان که هر کدام از افراد جامعه به حق خود از ثروت و در درآمد جامعه دست پیدا کنند می‌توان گفت عدالت برقرار شده است. با توجه به این تعریف سوال این است که این حقوق برای افراد و سازمان‌ها را چه کسی تعیین می‌کند؟
اکرمی در پاسخ به این پرسش خود گفت: یکی از مهم‌ترین حرفه‌هایی که می‌تواند این ماموریت را انجام دهد، حسابداری و حسابرسی است که می‌توان تصویر روشن از عملکرد سازمان‌های مختلف ارائه کند. محاسبه دقیق حقوق ذینفعان یکی از کارکردهای این حرفه است.
خزانه‌دار کل کشور ادامه داد: این کارکرد در بخش عمومی به یک صورت و در بخش خصوصی طور دیگری است اما کارکرد و اهدافی مشابه دارند. در بخش دولتی زمانی که وضعیت مالی دولت‌ها مشخص می‌شود هر ذینفعی می‌تواند بفهمد نفع خود را گرفته است یا خیر.
خزانه‌دار کل کشور، در ادامه با اشاره به اینکه بودجه سال جاری ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان است. گفت: اگر خزانه‌داری کل کشور بتواند نقدینگی را به درستی مدیریت کند در شاخص‌های کلان اقتصادی اثرات جدی خواهد داشت. مدیریت بدهی‌ها و مطالبات دولت از اموری است که به جد پیگیری می‌شود. مدیریت اموال دولتی نیز در دستور کار است. اما علی رغم همه تلاش‌های انجام شده، کارهای انجام نشده فراوانی وجود دارد.