به گزارش اکوایران، بر اساس شاخص جدیدی که هدف آن ثبت تغییرات بازار اجاره بدون تاخیر گزارش‌های رایج قبلی است، کاهش قیمت مسکن آمریکا باید در داده‌های تورمی سال آتی نمایان شود.

IMG_20221221_115708_931

محققان فدرال رزرو کلیولند در همکاری با اداره آمار کار، شاخصی را تهیه کرده‌اند که فقط بر اساس اجاره‌نامه مستاجران جدیدی است که اخیرا اقدام به نقل مکان کرده‌اند و آن را با میانگین اجاره‌بها با همه مستأجران مقایسه کرده‌اند.

نتایج این تحقیقات که در یک مقاله منتشر شده، نشان می‌دهد شاخص مستأجران جدید اکنون از سقف حدود ۱۲ درصدی به سرعت در حال کاهش است. محققان متوجه شده‌اند که داده‌های مستاجران جدید یک سال جلوتر از شاخص تورمِ محاسبه‌شده توسط اداره آمار کار ایالات متحده است؛ البته شکاف زمانی برای همه مستأجران حدود یک‌چهارم است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، به دلیل مکانیسم طولانی نحوه ثبت مسکن در داده‌های رسمی تورم، غالبا یک تاخیر زمانی طولانی در ارایه داده‌های تورم نسبت به زمان ارائه گزارش وجود دارد.‌ این مسأله باعث گمراهی سیاستگذاران فدرال رزرو درباره هزینه‌های مسکن - که بزرگترین جزء سبد هزینه‌های تورم مصرف‌کننده است - می‌شود‌.

به دلیل همین مساله، برخی معتقدند که شاخص جدیدِ ساخته‌شده توسط تیم‌های تحقیقاتی فدرال رزرو و اداره آمار کار آمریکا، از مهمترین شاخص‌های تورم اجاره در حال حاضر است.

شاخص قبلی تورم اجاره، اطلاعات مالی طیف وسیع‌تری را بررسی می‌کند ولی شاخص اجاره‌های جدید، آخرین تغییرات قیمت را بهتر منعکس کرده است.