رئیس کل بانک مرکزی در این باره در جمع خبرنگاران گفت که دولت می‌تواند از حساب‌های در اختیارش برای هزینه‌ها برداشت کند، اما برای آن یک شرط هم گذاشت؛ به شرط اینکه بلافاصله پول برداشت‌شده را جایگزین کند.

به ادعای صالح‌آبادی، برداشت دولت از حساب شرکت‌های دولتی مشکلی ایجاد نخواهد کرد.