علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی، در برنامه «مارکت‌تایمز» بررسی می‌کند که چطور در ماه‌های اخیر بار افزایش تورم را اجاره‌بها به دوش کشیده است.