به گزارش اکوایران، بر اساس مقاله‌ای از دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ایالات متحده که بلومبرگ به آن اشاره کرده است، دانشمندان مهاجر از دانشمندانی که متولد آمریکا هستند مولدتر عمل کرده‌اند.

این مقاله نشان می‌دهد حدود 36 درصد از تولیدات نوآورانه در دهه گذشته را می‌توان به دانشمندان مهاجر نسبت داد که 16 درصد از جمعیت مخترعان آمریکا هستند. مخترعان مهاجر به طور مستقیم مسئول یک‌چهارم ثبت اختراع‌ها هستنند و به طور غیرمستقیم به یافته‌های اضافی دانشمندان بومی کمک کرده‌اند.

به گفته نویسندگان مقاله به رهبری «شان برنشتاین» - اقتصاددان مدرسه هاروارد - بیش از یک‌سوم ابداعات و نوآوری‌های ایالات متحده را می‌توان به دانشمندان غیربومی ارتباط داد که به اهمیت تنوع و ترکیب اطلاعات دانشمندان با پیشینه ترکیب و دانش‌های مختلف برای پیشروی در مرزهای فناوری اشاره می‌کند.

محققان معیارهایی از جمله تعداد اختراعات، ثبت اختراعات و ارزش اقتصادی اختراعات از سال 1990 را ملاک قرار داده‌اند. در این بررسی سهم دانشمندان مهاجر با مهارت بالا گسترده است و حضور دانشمندان در بخش خاصی متمرکز نشده است، اما بر اساس داده‌های این مقاله سهم قابل توجهی از نوآوری در بخش تکنولوژی، صنایع پزشکی و دارویی، شیمیایی را دانشمندان مهاجر ایفا می‌کنند.

این مقاله همچنین نشان می‌دهد که احتمالا دانشمندان خارج از کشور همکاران بیشتری نسبت به دانشمندان بومی دارند که احتمالا به دلیل کار با دانشمندان غیربومی و سایر مهاجران است.

نویسندگان عنوان کرده‌اند که مخترعان مهاجر چون بیشتر به تکنولوژی‌های خارجی متکی هستند و با مخترعان خارجی همکاری بیشتری دارند، واردات دانش‌های خارجی به ایالات متحده را نیز تسهیل می‌کنند و در وارادت دانش‌های خارجی نیز کمک‌کننده هستند.

مهاجرت به آمریکا پس از دو سال محدودیت و عقب‌ماندگی دریافت ویزا به دلیل بحران کرونا، دوباره بهبود پیدا کرده است. همه‌گیری کرونا، کاهش نیروی کار مهاجر را که از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ آغاز شده بود، تسریع کرد و به همین دلیل کاهش مهاجر یکی از عوامل موثر در کمبود نیروی کار امروز بازار کار آمریکا است.

حتی با وجود هجوم اخیر مهاجران، بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر سرعت مهاجرت به اندازه زمان قبل از سال 2020 ادامه پیدا می‌کرد، تعداد مهاجران در سن کاری که در ایالات متحده زندگی می‌کردند 1.7 میلیون بیشتر از حالا بود. حدود 600 هزار نفر از این مهاجران باید تحصیلات دانشگاهی داشته باشند.