اما این پوسته، یک هسته گداخته در درون خود حمل می‌کند که هر چند سیاستمداران سعی در پنهان کردن آن دارند، اما بازار و آحاد اقتصادی از آن آگاه می‌شوند.

در تقابل این ظاهر و باطن، بازارها را چگونه باید تحلیل کرد؟ آخرین نشست نقد و نظر گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد برای بررسی دورنمای بازارها دو مهمان داشت: حسین عبده تبریزی و احمد عزیزی.

نسخه کامل این نشست، فردا در وبسایت اکوایران قرار می‌گیرد.