قانون بودجه امسال دولتی ها را ملزم کرده بود که قیمت کالاها با کوپن با نرخ شهریور ۱۴۰۰ عرضه شود و حالا وزیر کار اعلام کرده که این کالاها با قیمت شهریور سال گذشته عرضه می شود و مابه التفاوت آن با قیمت حال حاضر کالاها به صورت یارانه پرداخت خواهد شد.