بررسی اکوایران در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حاکی از آن است که از بودجه ۱۳۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای دستگاه‌ها، ۶۸ درصد آن به ۶ دستگاه می رسد و تنها ۳۲ درصد، سهم تعداد بالایی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها خواهد بود. در این گزارش پرخرج‌ترین دستگاه‌ها که بیشترین هزینه را در سال آینده برای دولت دارند، معرفی کرده و به بررسی سهم هریک از آنها از بودجه می‌پردازیم.