تنها پس از گذشت ۸ ماه از اجرای طرح، افزایش قیمت‌ها به دلایلی به جز حذف یارانه ارزی نهاده‌ها (مثل کسری بودجه و ناترازی بانک‌های تجاری)، بخش مهمی از کمک ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی ماهانه برای هر نفر را از بین برده است.

با ادامه این روند، بخش بزرگی از این رقم یارانه، بدون حل مشکل تورم بالا و پرداخت رقم ثابت، مشابه یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی، صرف افزایش قیمت‌ها خواهد شد و مثل همان تجربه تبدیل به لطیفه و دستمایه جوک خواهد شد!