در میزگرد نقد و نظر که توسط گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد برگزار شد، «احمد عزیزی» صاحب‌نظر ارشد اقتصادی بر نیاز مبرم اقتصاد به مقررات‌زدایی تاکید کرد.

نسخه کامل این نشست را با عنوان «پیش‌بینی عبده و عزیزی از چشم‌انداز بورس، ارز و مسکن» ببینید.