در طول این سالیان شرکت‌های زیادی به بخش خصوصی واگذار شد ولی همچنان مدیران دولتی هستند که بر صندلی مدیریت این شرکت‌ها تکیه داده‌اند.

دو خودروساز بزرگ کشور نیز اکنون روی کاغذ خصوصی به حساب می‌آیند اما مدیریت آنها به صورت مستقیم توسط دولت انتخاب می‌شود.

سعید مدنی مدیرعامل سابق سایپا، در حاشیه نشست نقد و نظر دنیای اقتصاد علت این تناقض را شرح داد.