رییس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با اشاره به تخلف برخی از واحدهای تولیدی لوازم خانگی می گوید: برخی واحدها افزایش قیمت داشته‌اند که آنها را مکلف به بازگرداندن قیمت‌ها کرده‌ایم.