آنطور که مشخص است مسوولان دولتی در قالب اجرای این طرح در ازای دادن برخی امتیازهای یارانه ای به نانواها، از سهمیه آرد آنها کاسته اند. فعالان این صنعت درباره اجرای فاز دوم طرح هوشمندسازی چه نظری دارند؟

مرتضی میثمی فرد، بنیانگذار تک ماکارون اینطور معتقد است که در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا، نان در ایران بسیار ارزان است اما این صنعت هنوز آمادگی آزادسازی را ندارد.