به گزارش اکوایران، تولید صنعتی به عنوان موتور رشد اقتصادی و محرک تولید در سایر بخش ها در نظر گرفته می‌شود. ارزیابی شاخص تولید صنعتی در بررسی وضعیت اقتصاد کشورهای مختلف نقش موثری دارد. پژوهشکده پولی و بانکی در جدیدترین گزارش خود به ارزیابی ماهانه تولید صنعتی با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی در بهمن 1401 پرداخته است.

در اکثر کشورها جهت آگاهی از روند تغییرات بخش حقیقی اقتصاد و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی متناسب، بررسی به روز تغییرات بخش صنعت و معدن بسیار مورد اهمیت است. در ایران آمارهای  بخش صنعت توسط دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار به صورت فصلی منتشر می شوند اما به‌روز نبودن این آمارها و عدم تواتر ماهانه منجر به این شده است که برای مشخص کردن وضعیت تولید صنعتی در کشور از اطلاعات تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی استفاده شود که تطابق بسیار بالایی با آمارهای رسمی دارد.

تولید صنعتی

کدام صنایع در بخش صنعت بیشترین رشد تولید راداشته اند؟

در بهمن 1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل از بین 13 رشته، فعالیت ۱۰ رشته فعالیت رشد مثبت داشته‌اند. در این میان شاخص تولید صنعت خودرو و قطعات با افزایش 34.8 درصد نسبت به بهمن سال قبل بیشترین رکورد افزایش را داشته‌اند. تولید صنایع ماشین آلات، منسوجات و صنایع محصولات فلزی نیز به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

تولیدات صنایع شیمیایی در این بررسی در مقایسه با بهمن سال 1400 تغییری نکرده است. همچنین تولیدات صنایع غذایی نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.4 درصد کاهش یافته و تنها صنعتی بوده که رشد شاخص تولید منفی را تجربه کرده است. 

روند صعودی رشد نقطه‌ای تولیدات صنایع بورسی 

بیش از ۲8۰ شرکت صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس که به صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می‌کنند، بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند. لذا با توجه به بررسی آمار این شرکت‌ها می‌توان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را بررسی کرد.

شاخص تولید صنایع بورسی با استفاده از داده‌های ماهیانه شرکت‌های صنعتی بورسی پذیرفته‌شده در بورس محاسبه می‌شود. بررسی روند رشداین شاخص طی سال 1401 حاکی از آن است که در ابتدای سال(فروردین و اردیبهشت) این شاخص در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد منفی داشته است اما در ادامه طی دو جهش صعودی، رشد تولیدات صنایع بورسی تا مرداد افزایش یافته است.

از شهریور تا اواخر پاییز روند رشد این متغیر نوسان بسیار کمی داشته و تقریبا با ثبات بوده است. اما با  شروع زمستان رشد تولید صنایع بورسی فزاینده شده است  و ادامه این مسیر صعودی در بهمن ماه نشان می‌دهد تولیدات صنایع بورسی نسبت به بهمن سال گذشته 8.3 درصد رشد داشته است. 

تولید صنعتی