به گزارش اکوایران، بحران مسکن در چین جرقه اصلی بحران اقتصادی را در این کشور زده است.

نسیم بنایی از آخرین وضعیت اقتصاد چین می‌گوید.