۴ گروه خوراکی‌ها، مسکن، پوشاک و رستوران را می‌توان بالابرنده‌های تورم در نیمه تابستان دانست. نرخ رشد تورم این چهار گروه از میانگین تورم ماهانه پیشی گرفت.

در بین خوراکی‌ها، تورم گوشت با رشد ۷.۵ درصدی رکورد تازه‌ای به ثبت رساند تا مهتمرین عامل رشد تورم گروه خوراکی باشد.

در بخش مسکن هم تورم اجاره رکورد تازه‌ای به ثبت رساند.