اما تورم در ایران قدمتش به همین چند سال اخیر نمی‌رسد و کهنه‌کارتر از این حرف‌ها است.

این قسمت چراز به شناسایی رفتار تورم در ۵۰ سال گذشته می‌پردازد و واکنش بازار دارایی‌های مختلف به تورم را بررسی می‌کند.