به گزارش اکوایران، بررسی‌های آماری در رشته‌های مختلف تحصیلی نشان می‌دهد، فارغ‌التحصیلان دو رشته، بیشتر از سایرین، در شغل مرتبط مشغول به کار شدند.

گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت شاغلان بر حسب فعالیت اقتصادی حاکی از آن است که حوزه آموزش بیشترین جمعیت شاغل را به خود اختصاص داده است.

بخش آموزش، مقصد شغلی خیلی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بوده، از جمله دانش‌آموختگان رشته هنر، علوم اجتماعی، علوم تجربی و ریاضی و آمار.

شغل مرتبط در کدام رشته تحصیلی بیشتر است؟