فعالان این صنعت عنوان می کنند علاوه بر چالش هایی که صنعت با آن روبه رو است و می تواند سهمی در ناشناخته بودن آن داشته باشد، بخشی از این عارضه مربوط به سیاست گذاری هایی انجام شده از سوی دولت می شود.

به عنوان مثال برخی اعضای انجمن ملی صنعت پخش ایران از سیاست های دستوری حوزه قیمت و مارجین گلایه دارند. سیاست هایی که در یکی دو سال اخیر به واسطه نوسانات اقتصادی اثرگذاری بیشتری بر فعالیت در این حوزه داشته اند.

دبیر انجمن ملی صنعت پخش ایران با استناد به داده های آماری این انجمن از کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قدرت خرید مردم در مقایسه با سال گذشته خبر می دهد.

احمد شیروانی می گوید: اثر این کاهش قدرت خرید موجب حذف ۳۰ شرکت پخش غیردارویی شده است.

در ایران فود این هفته علاوه بر این آمار، نگاهی به وضعیت صنعت پخش در ایران و جهان شده است.

صنعتی که مثل رگ در بدن است اما در ایران ظاهرا دچار انسداد های جدی است.