به گزارش اکوایران، طبق اعلام بانک مرکزی، گواهی سپرده خاص یکی از ابزارهای سیاست پولی است،‌ این ابزار می‌تواند به بهبود متغیرهای پولی و تحقق هدف‌گذاری‌ها در مسیرهای در نظر گرفته شده، کمک کند. این ابزار یکی از روش‌هایی است که می تواند به صورت هدفمند به تأمین مالی بنگاه ها کمک کند. محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی دراین باره گفت: تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها به واسطه این ابزار می تواند انجام شود، چراکه تقریبا ۸۲ درصد تسهیلاتی که در شبکه بانکی به بخش صنعت پرداخت می شود،‌ برای سرمایه در گردش بنگاه‌هاست و در مجموع حدود ۶۵ درصد تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش است. 

براین اساس بانک مرکزی به گفته شیریجیان، برای استفاده از ابزار گواهی سپرده خاص برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها برنامه‌ریزی کرد که گواهی سپرده خاص برای بنگاه ها و پروژه های مشخص منتشر کند. درضمن این منابع تجهیز شده صرف تامین مالی بنگاه های متقاضی می شود. 

او در توضیح نرخ سود این اوراق گفت: نرخ سود اوراق گواهی سپرده براساس بازدهی پروژه‌ها تعیین می شود و به واسطه آن مشارکت واقعی بین سرمایه‌گذار و تأمین مالی شونده برقرار می شود؛ لذا گواهی سپرده خاص هم کارکرد تأمین مالی سرمایه در گردش و هم تأمین مالی طرح‌های بلندمدت توسعه‌ای و ایجادی بنگاه‌ها را شامل می شود و گشایش جدی به حساب می آید. لذا می‌توان گفت که در این شیوه، منابع به صورت هدفمندتر، ‌موثرتر و با بهره وری مناسب‌تری به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت می‌شود.