در نگاه اول شاید اقتصاد و حقوق ارتباط چندانی با هم نداشته باشند، چون اقتصاد با قیمت و بازار سر و کار دارد، حقوق با حق و عدالت. اما مطالعات نشان می‌دهد اقتصاد و حقوق در بنیان‌های خود ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.

در برنامه تراز، که کاری جدید از اکوایران است ارتباط حقوق و اقتصاد بررسی شده است. این بررسی با یک مثال از مسئله «استدلال رو به آینده» آغاز شده که حقوق‌دانان آن را از اقتصادی‌ها وام گرفته‌اند.

دزدی وارد بانک می‌شود و یکی از مشتریان را گروگان می‌گیرد. سارق رئیس بانک را تهدید می‌کند که اگر صندوق بانک را باز نکند، فردی را که گروگان گرفته خواهد کشت. رئیس بانک برای حفاظت از اموال بانک درخواست سارق را قبول نمی‌کند و سارق نیز به حرفی که زده بود عمل می‌کند.

خانواده مقتول از بانک شکایت کرده و ادعا می‌کند مقصر کشته شدن عضو خانواده شان بانک است، اگر رئیس بانک به درخواست سارق گوش می‌کرد این اتفاق هیچگاه رخ نمی‌داد.

فرض کنید دادگاه به نفع خانواده مقتول رأی دهد و بانک را نقره داغ کند، از این به بعد دیگر دزدی از بانک به راحتی آب خوردن است، هر سارقی وارد بانکی شده و با گروگان گیری به خواسته خود خواهد رسید. از طرفی هم اگر دادگاه رأی را به نفع بانک صادر کند، جان انسانی که از دست رفته چه می‌شود؟

این مثال نشان می‌دهد، نظام قضایی با پرسش‌های سختی برخورد کرده، حقوق با کمک گرفتن از مفاهیم اقتصادی سعی می‌کند به این پرسش‌ها پاسخ دهد. در قسمت اول تراز حمید قنبری پژوهشگر حقوق اقتصادی و شهریار صادقی به ارتباط حقوق و اقتصاد و همچنین پاسخ به سوالات فوق پرداخته‌اند.