به گزارش اکوایران؛ جدول نحوه محاسبه مزد سنوات تا پایان سال ۱۴۰۲ برای اجرا در سال ۱۴۰۳ منتشر شد.

پس از ابلاغ بخشنامه حداقل دستمزد سال 1403، جدول نحوه محاسبه مزد سنوات تا پایان سال 1402 برای اجرا در سال 1403 از سوی اداره‌کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد.

بر این اساس جدولی درباره کارگرانی که در کارگاه‌های با طرح طبقه‌بندی مشاغل مشغول به کار هستند، در گروه‌های 20گانه نرخ پایه سنوات آنان تا 30 سال سابقه محاسبه شده است.

سنوات

نشست نهایی شورای عالی کار برای نرخ دستمزد سال 1403 در 29 اسفند سال گذشته برگزار شد که براساس آن حداقل دستمزد در سال جدید 35.3 درصد افزایش یافت. 

طبق آخرین نشست شورای عالی کار در سال 1402 حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.

پایه سنوات در سال 1403 از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. سایر سطوح مزدی نیز ۲۰درصد به‌اضافه ۶۹۰ هزار تومان حدود ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد.

در نهایت حداقل دستمزد دریافتی کارگران در سال 1403 با احتساب مبلغ بن خواروبار، کمک‌هزینه مسکن، حق اولاد و سایر مزایای جانبی، به بیش‌از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت.