در اینجا دولت برای اینکه در منطقه‌ای اشتغال‌زایی کند، باعث نابودی اشتغال در منطقه هم جوار شد. به قول معروف آمد ابرویش را درست کند زد چشمش را هم کور کرد.

در بسیاری از مواقع در فضای اقتصاد و سیاست‌گذاری برای حل یک بحران به یک بحران دیگر دامن می‌زنیم. اقتصاددانان وقتی می‌خواهند یک پیشنهاد سیاستی ارائه دهند بایستی به این موضوع توجه داشته باشند که اثر این سیاست بر سایر حوزه ها چیست. به این نوع تفکر، تفکر حاشیه‌ای می‌گویند. 

در قسمت سوم تراز شهریار صادقی همراه با دکتر حمید قنبری پژوهشگر حقوق اقتصادی  به بررسی جایگاه تفکر حاشیه‌ای و اهمیت آن در اقتصاد و حقوق پرداخته‌اند.