از نگاه سید حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، گویی بودجه و متولیان آن، اولین قربانیان سیاست‌گذاران هستند؛ قربانیانی که خون‌بهای آنها را باید در رشد بی‌رویه تورم جست‌وجو کرد.