در گفتگویی با ندا بشیری، سرپرست معاونت کسب و کار فرابورس ایران به بررسی عملکرد دولت در فروش اوراقی همچون اخزا و اراد و در ۶ ماه نخست ۱۴۰۰ و ماه های سپری شده در نیم سال دوم پرداخته ایم.

جمع ارقام فروخته شده اوراق چقدر است؟

مشروح گفتگو را در یوتیوب ببینید.