پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • چشم بازارها به نرخ اوراق

    در گفتگوی این هفته با علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به گزارش‌های اقتصاد کلان در هفته گذشته در اروپا، آمریکا، چین، استرالیا و نیوزلند پرداخته‌ایم و سیگنالی که بازار از این گزارش‌ها دریافت می‌کند؟

    ۰ مشاهده ۴۵:۱۹
۱