اما این اتفاق چگونه حاصل می شود؟

در گفتگوی اکوایران با ندا بشیری، سرپرست معاونت کسب و کار فرابورس ایران به بررسی این موضوع پرداخته ایم. گفتنی است که این عملیات در سکوی فرابورس انجام می شود.