به نظر می رسد که تجربه های قبلی به قدر کافی برای اقناع سیاستگذار کافی نبوده و اصرار بر صرف هزینه برای کنترل و هدایت بازار هنوز در دایره فکری آنها حضور پررنگ دارد.

این در حالی است که به گفته کارشناسان اگر قرار باشد حمایتی صورت بگیرد باید ابتدا مسوولان و سیاست گذاران از تصمیمات کوتاه‌مدت دوری کرده و به فکر حمایتی منطقی و زیر ساختی و با هدف افزایش کارایی در بازار و مبتنی بر تجربیات بین المللی باشند.

دولت اگر قرار است کاری در بازار سرمایه انجام دهد بایستی از جنس تقویت بازوی نظارتی و به روز رسانی سیستم های معاملاتی و الزام کارگزاران و سایر نهادها خدمات دهی بهتر و تسهیل در صدور مجوزها و رقابتی تر کردن فضا و افزایش شفافیت و پاسخگویی و تعریف ابزارهای جدید مالی برای هج کردن ریسک فعالان و خروج از بنگاهداری و مدیریت شرکت ها و خروج از قیمت گذاری دستوری و اقداماتی از این دست باشد. و الا ۱۵۰ میلیون دلار حتی با نرخ دلار ۳۰ هزار تومان هم برای یک هفته بازار سرمایه کافی نیست و طرح هایی از این دست صرفا اتلاف منابع است و حیف و میل بیت المال و بسیاری شبهات دیگر در نحوه خرج پول مردم!