به گزارش اکوایران، در حالی که ۵۱ روز از آغاز سال آبی جاری یعنی از ابتدای مهر ۱۴۰۱ گذشته، درصد پرشدگی سدهای کشور به ۳۶ درصد رسیده است.

بر اساس آخرین گزارش دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور، «حجم آب موجود در مخازن سدها از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر) تا ۲۱ آبان‌ماه» به رقم ۱۷.۸۰ میلیارد مترمکعب رسیده است و «در مقایسه با مدت مشابه در سال آبی گذشته» با موجودی ۱۷.۷۷ میلیارد مترمکعب تفاوت محسوسی ندارد.

همچنین بر اساس گزارش ایرنا، «کل ورودی آب به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۱ آبان‌ماه به عدد یک میلیارد و ۷۵ میلیون مترمکعب رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال آبی قبل (با یک میلیارد و ۷۳ میلیون مترمکعب) یک درصد رشد یافته است.»

میزان خروجی آب از سدهای کشور هم از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۱ آبان‌ماه در حالی به رقم ۳.۰۷ میلیارد مترمکعب رسیده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل ۳.۲۶ میلیارد مترمکعب بوده کاهش ۶ درصدی را نشان می‌دهد.

آب