در این برنامه از نپتا، با پروفسور هاشم اورعی رییس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران، درباره راه‌حل‌های پیش روی سیاستگذاران بخش انرژی کشور برای رفع این معضلات به گفتگو نشستیم.