به گزارش اکوایران، خالص عملکرد بانک مرکزی در بازار باز روندی صعودی داشته است. در این بازار بانک ها با وثیقه اوراق از بانک مرکزی استقراض نقدینگی می کنند. بانک مرکزی نیز با توجه به سیاست های کلان خود و تنظیم نرخ بهره اقدام به خرید از بانک ها با نرخ سود مشخص می کند.

در کنار بازار باز، بازار شبانه نیز به صورت روزانه انجام می شود که استقراض آن کوتاه مدت تر است. طبق تعریف در این بازار ها هر وام دهی بانک مرکزی توام با جذب پول استقراض قبلی خواهد بود که در هر هفته شاخص خالص عملکرد بانک مرکزی در این معاملات را نتیجه می دهد. این شاخص پس از چند هفته اکنون مثبت شده است.

خالص مثبت عملکرد بانک مرکزی در بازار باز 

در هفته منتهی به 18 مهر ماه کل تزریق پول بانک مرکزی در بازار باز برابر با 68  هزار و 500 میلیارد تومان بوده و در مقابل 67 هزار و 670 میلیارد تومان را نیز از این بازار قبض کرده است.

درنهایت خالص عملکرد بانک مرکزی در معاملات این هفته برابر با 830 میلیارد تومان به دست آمده و برای نخستین بار در یک ماه گذشته مثبت شده است. در کنار عملیات مثبت در بانک مرکزی در بازار باز، این شاخص در بازار بین بانکی نیز مسیری مثبت را ثبت کرده است.

بازار باز

خالص عملکرد مثبت بانک مرکزی در مجموع بازارها

با توجه به آن که بانک مرکزی در بازار شبانه نیز اقدام به مدیریت نقدینگی بانک ها می کند، تزریق و قبض پول در این معاملات نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. درهمین رابطه طبق داده های بانک مرکزی اعتبارات قاعده مند بانک مرکزی در این هفته برابر با 4 هزار و 120 میلیارد تومان بوده که 3 هزار و 500 میلیارد تای آن جذب شده است.

به عبارت دیگر خالص کل مداخله بانک مرکزی در دو بازار بین بانکی (بازار باز و بازار شبانه) برابر با 620 میلیارد تومان بوده و بالاترین سطح را در یک ماه گذشته داشته است.

برخی از تحلیل گران این شاخص را در رصد فعالیت بانک مرکزی در بازارهای بین بانکی حائز اهمیت بالاتری قلمداد کرده و علامتی از روند انبساطی بانک مرکزی در بانک ها می دانند.

بازار باز