به گزارش اکوایران؛ براساس جدیدترین مصوبه بانک مرکزی سقف تراکنش های خرید روزانه چه از طریق کارتخوان و چه درگاه پراخت از 50 میلیون تومان به 100 میلیون تومان افزایش یافت و افراد می توانند از هر کارت بانکی خود مبلغ 100 میلیون تومان تراکنش داشته باشند. 

با توجه به سی و یکمین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ هیات عامل بانک مرکزی در خصوص موضوع ماده ۱۲ دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص موضوع بخشنامه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱)، حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی مبلغ یک میلیارد ریال تعیین شد.