به گزارش اکوایران، روند تسهیلات دهی بانک ها و موسسات اعتباری در تابستان امسال، به سطح قابل توجهی رسیده است. در داده‌هایی که مرکز آمار ایران اخیرا با استناد به داده های بانک مرکزی منتشر کرده مشاهده می شود، سطح «کل تسهیلات دهی» بانک ها در تابستان امسال به نزدیکی 2 هزار همت رسیده است.

رشد 177 درصدی تسهیلات در کل کشور

طبق داده های مرکز آمار، در تابستان امسال حدود هزار و 954 همت تسهیلات از سوی بانک هاو موسسات اعتباری اعطا شده که نسبت به بهار امسال تقریبا 177.8 درصد بیشتر شده است. در این دو فصل «سهم خانوار یا همان مصرف کننده نهایی» تقریبا 15 درصد از «مجموع کل اعتبارات» بوده و این سهم، به صورت ثابت در ظر گرفته شده است. با تکیه بر این محاسبات و آمار و ارقام مرکز آمار، «سهم خانوار» از این رقم تقریبا برابر با 291 هزار و 580 میلیارد تومان در پایان تابستان به ثبت رسیده است. مقایسه ها نشان می هد در تابستان امسال 186 همت به تسهیلات بخش خانوار افزوده شده و مابقی تسهیلات دهی بانک ها نیز به «کل بخش های اقتصادی» تعلق گرفته است.

201

رشد سالانه 34 درصدی تسهیلات اقتصادی

طبق آمارها، مجموعا در «کل بخش های اقتصادی»، هزار و 662 همت تسهیلات اعطا شده که نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته 34 درصد بیشترشده است. این رقم در سال گذشته تقریبا هزار و 241 همت درج شده بود.

دراین میان بیشترین سهم را در هر سال، «بازرگانی، خدمات و متفرقه» داشته که در شش ماه نخست 1401 معادل با 831 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. کمترین اعطای تسهیلات نیز در دو سال اخیر مربوط به بخش «مسکن و ساختمان» بوده است.

اما این در حالی است که در بررسی رشد سالانه مشاهده می شود بیشترین رشد در این بخش به ثبت رسیده است.

رکوردزنی رشد تسهیلات مسکن در 1401

مقایسه آمار و ارقام امسال با سال گذشته نشان دهنده آن است که تسهیلات «ساختمان و مسکن» در سال جاری نسبت به سال قبل تقریبا 72.6 درصد بیشتر شده است. این بیشترین رشد سالانه در این شاخه محسوب می شود. دومین رکورد نیز به بخش «صنعت و معدن» تعلق داشته که معادل با 60 درصد رقم خورده است.

202