به گزارش اکوایران، احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - باز هم موضوع ضرب‌الاجل بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی را در یک مصاحبه رادیویی اعلام کرده و گفته است: بانک مرکزی ضرب‌الاجل شش‌ماهه‌ای به بانک‌های خصوصی داده تا با اقدامات مؤثر به اصلاح ساختاری برسند.

خاندوزی اصلاح حوزه‌های مالی و بانکی را بسیار مهم دانست و افزود: از سال ۹۷ تعداد ۱۱ بانک دولتی زیان‌ده بوده‌اند و با دارایی مردم و دولت ادامه می‌دادند که امروز به یک بانک در حال اصلاح مالی رسیده است و بانک مرکزی ضرب‌الاجل شش‌ماهه‌ای هم به بانک‌های خصوصی داده تا با اقدامات مؤثر به اصلاح ساختاری برسند.

او همچنین با اشاره به دیپلماسی اقتصادی دولت و آزاد شدن بخش‌هایی از پول های بلوکه شده ایران گفت: آنچه در ماه‌های آتی شاهد خواهیم بود، شروعی از اثرات آزادسازی منابع ارزی کشور خواهد بود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در چهار ماه اخیر شاهد کاهش سرعت تورم بودیم که با همراهی مردم تا پایان امسال از دوره پنج ساله تورمی عبور خواهیم کرد.